Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών σχ. έτους 2015-16 & Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι («αρχικές») αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών εκπ/κών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις εγκυκλίους υπ’ αριθ. α) 119392/Ε2/24-7-2015 (ΑΔΑ:   69Ε3465ΦΘ3-Ε9Ι) με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 […]