ΠΥΣΠΕ

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Αίτηση

Οριστικοί πίνακες μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

Προτιμήστε να κατεβάσετε τον πίνακα για καλύτερη ανάγνωση

Επικύρωση πινάκων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Σερρών

Για την καλύτερη ανάγνωση των πινάκων, είναι προτιμότερο να τους μεταφορτώσετε (download).

Αξιολογικός Πίνακας Μεταθέσεων Εντός ΠΥΣΠΕ 2014-2015

Επειδή το αρχείο περιέχει διαφορετικά φύλλα ανά ειδικότητα, ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα στην προεπισκόπηση σε μερικούς υπολογιστές. Είναι προτιμότερο να το κατεβάσετε.