ΠΥΣΠΕ

Κενά εκπαιδευτικών ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Η δήλωση θα γίνει με βάση τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ σύμφωνα με τις οποίες προηγείται ο πρωινός κύκλος

Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ16 – Μουσικής

Αρ. Πράξης 21η/12-9-2014 Αρ. Απόφ. Φ.11.2/6216/12-9-2014

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας

Αρ. Πράξης 20η/11-9-2014 Αρ. Απόφ. Φ.11.2/6178/11-9-2014

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

Αρ. Πράξης 20η/11-9-2014 Αρ. Απόφ. Φ.11.2/6179/11-9-2014

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

Αρ. Πράξης 20η/11-9-2014 Αρ. Απόφ. Φ.11.2/6180/11-9-2014

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ-32 Θεατρολόγων

Αρ. Πράξης 20η/11-9-2014 Αρ. Απόφ. Φ.11.2/6181/11-9-2014 Η κ. Νάκου προσωρινά θα τοποθετηθεί στο 17ο Δ.Σ.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 Πληροφορικής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 2Η ΟΜΑΔΑ Ο ΣΠΕΝΔΑΣ ΣΤΗΝ 3Η ΟΜΑΔΑ Ο ΚΕΡΜΕΖΗΣ ΣΤΗΝ 4Η ΟΜΑΔΑ Ο ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 19Η ΟΜΑΔΑ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΑΕΠ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών

1. Τοποθετήσεις τακτικού προϋπολογισμού ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ Η ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ.   2. Τοποθετήσεις ΕΣΠΑ

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων

Με ευθύνη των Διευθυντών των παρακάτω σχολείων: Κερκίνη Καστανούσα Βυρώνεια Δραβήσκος Ροδολίβος Ν. Κερδύλλια Σιτοχώρι Δημητρίτσι δεν θα αποδεσμευθούν μέχρι αντικατάστασής τους οι τελευταίοι τοποθετηθέντες εκπαιδευτικοί (συγκρινόμενοι μεταξύ τους). Αρ. Πράξης 18η/8-9-2014 Αρ. Απόφασης 18η/8-9-2014  

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Αριθμός πράξης 16η/04 – 09 – 2014 Αριθμός απόφασης 5976/04 – 09 – 2014 Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από υπεραριθμία συγκρίνονται στα σχολεία της ομάδας τους με τα μόρια μετάθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχολεία απόσπασης θα παρουσιασθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ καθώς και οι λειτουργικά υπεράριθμοι την Δευτέρα 08 – […]

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

Αριθμός πράξης 16η/04 – 09 – 2014 Αριθμός απόφασης 5976/04 – 09 – 2014 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχολεία απόσπασης θα παρουσιασθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ καθώς και οι λειτουργικά υπεράριθμοι την Δευτέρα 08 – 09 – 2014. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν στις οργανικές τους μέχρι να αντικατασταθούν.

Ενημέρωση εκπαιδευτικών προς τοποθέτηση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναμένουν τοποθέτηση, να επισκέπτονται τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών – και ιδιαίτερα την κατηγορία ανακοινώσεων του ΠΥΣΠΕ – ώστε να ενημερώνονται για όλες τις μεταβολές.