ΠΥΣΠΕ

Τελική Βαθμολογία Υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών   Αφού έλαβε υπόψη   Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨,   Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων […]

Αναμορφωμένοι πίνακες μορίων υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών Αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨, Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών […]

Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών   Αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨, Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων […]

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Αίτηση

Οριστικοί πίνακες μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

Προτιμήστε να κατεβάσετε τον πίνακα για καλύτερη ανάγνωση

Επικύρωση πινάκων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Σερρών

Για την καλύτερη ανάγνωση των πινάκων, είναι προτιμότερο να τους μεταφορτώσετε (download).

Αξιολογικός Πίνακας Μεταθέσεων Εντός ΠΥΣΠΕ 2014-2015

Επειδή το αρχείο περιέχει διαφορετικά φύλλα ανά ειδικότητα, ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα στην προεπισκόπηση σε μερικούς υπολογιστές. Είναι προτιμότερο να το κατεβάσετε.