ΠΥΣΠΕ

Μόρια εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 από μετάταξη

Μόρια ΠΕ05 – Γαλλικής Μόρια ΠΕ06 – Αγγλικής Μόρια ΠΕ07 – Γερμανικής Μόρια ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ32 Θεατρολόγων Μόρια ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής Μόρια ΠΕ19 – 20 Πληροφορικής

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Β’ Φάση μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ ΠΕ70 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ ΠΕ60

Ανακοίνωση μεταθέσεων – τοποθετήσεων

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, μετά την επεξεργασία 279 δηλώσεων μετάθεσης-τοποθέτησης (226 Δασκάλων – 4 Δασκάλων ΣΜΕΑ – 38 Νηπιαγωγών – 11 Αγγλικών) έδωσε στη δημοσιότητα σύμφωνα με την 11η /30-07-2014 πράξη του:   Τους πίνακες μεταθέσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών. (160 Δασκάλων – 4 Δασκάλων ΣΜΕΑ – 14 Νηπιαγωγών – 1 Αγγλικών)   Τους πίνακες […]

Υποβολή δηλώσεων μετάθεσης – τοποθέτησης

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ: Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλουν από την Παρασκευή 11-07-2014 μέχρι και την Παρασκευή 18-07-2014 δήλωση τοποθέτησης, στην οποία να δηλωθούν […]