Ενημέρωση

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

Αριθμός πράξης 16η/04 – 09 – 2014 Αριθμός απόφασης 5976/04 – 09 – 2014 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχολεία απόσπασης θα παρουσιασθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ καθώς και οι λειτουργικά υπεράριθμοι την Δευτέρα 08 – 09 – 2014. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν στις οργανικές τους μέχρι να αντικατασταθούν.

Διοργάνωση Ψυχοπαιδαγωγικής Ημερίδας για το σύνολο των Εκπ/κών (Δασκάλους & Ειδικότητες) των Σχολικών Μονάδων μας

Σας γνωρίζουμε ότι, με στόχο τη συμβολή μας στην ποιοτική μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του επιτελούμενου Παιδαγωγικού κι Εκπαιδευτικού Έργου στις Σχολικές Μονάδες ευθύνης μας και την αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη των Εκπαιδευτικών μας στην άσκησή του, διοργανώνουμε Ψυχοπαιδαγωγική Ημερίδα για το σύνολο των Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας ευθύνης μας (Δ/ντές, Πρ/μένους, Δασκάλους κι Εκπ/κούς Ειδικοτήτων) με […]

Ενημέρωση εκπαιδευτικών προς τοποθέτηση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναμένουν τοποθέτηση, να επισκέπτονται τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών – και ιδιαίτερα την κατηγορία ανακοινώσεων του ΠΥΣΠΕ – ώστε να ενημερώνονται για όλες τις μεταβολές.

Ομάδες σχολείων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20

Ομάδες σχολείων ΠΕ05 – Γαλλικής Ομάδες σχολείων ΠΕ07 – Γερμανικής Ομάδες σχολείων ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Μόρια εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 από μετάταξη

Μόρια ΠΕ05 – Γαλλικής Μόρια ΠΕ06 – Αγγλικής Μόρια ΠΕ07 – Γερμανικής Μόρια ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ32 Θεατρολόγων Μόρια ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής Μόρια ΠΕ19 – 20 Πληροφορικής

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Εγκύκλιος Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

  Εγκύκλιος Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Β’ Φάση μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ ΠΕ70 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ ΠΕ60

Ανακοίνωση μεταθέσεων – τοποθετήσεων

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, μετά την επεξεργασία 279 δηλώσεων μετάθεσης-τοποθέτησης (226 Δασκάλων – 4 Δασκάλων ΣΜΕΑ – 38 Νηπιαγωγών – 11 Αγγλικών) έδωσε στη δημοσιότητα σύμφωνα με την 11η /30-07-2014 πράξη του:   Τους πίνακες μεταθέσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών. (160 Δασκάλων – 4 Δασκάλων ΣΜΕΑ – 14 Νηπιαγωγών – 1 Αγγλικών)   Τους πίνακες […]

Εγκύκλιος αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015

  Εγκύκλιος αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015