Ενημέρωση

Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και φορείς

  Έντυπο αίτησης απόσπασης ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2014   Έντυπο αίτησης απόσπασης ενιαίο Π.Ε και Δ.Ε. για υπηρεσίες και φορείς 2014   ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ_ 2014   ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2014   Έντυπο αίτησης απόσπασης ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 2014  

Λήξη απολογισμού προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής απολογισμού προγραμμάτων (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας λήγει στις 5 Ιουνίου. Πέραν της ημερομηνίας αυτής κανένας απολογισμός δε θα μπορεί να υποβληθεί στο σύστημα. Παρακαλούνται οι διευθυντές/τριες των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς. Γιάννης Πούλιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων