Category Archives: Ενημέρωση

Eνημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχολεία

Σας γνωρίζουμε ότι η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», με την ιδιότητά της ως Συνήγορος του Παιδιού και στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και την προώθηση της συμμετοχής των μαθητών, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει σταθερή συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

 
Η ανωτέρω Αρχή συνεχίζει τις δράσεις της και αυτή την σχολική χρονιά και δίνει δυνατότητα συνεργασίας των σχολικών μονάδων της χώρας με την Αρχή όσον αφορά ενέργειες που σχετίζονται με την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (π.χ. επισκέψεις σε σχολεία, επικοινωνία με ομάδες μαθητών που υλοποιούν σχολικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.ά.).

Ο Συνήγορος του παιδιού οργανώνει επισκέψεις με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, καθώς και την καταγραφή θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα (  http://www.0-18.gr/gia-megaloys/-1/gia-megaloys/o-synigoros-sta-scholeia),

Ειδικά για την φετινή χρονιά ο Συνήγορος προτίθεται να συνεργαστεί με μικρό αριθμό σχολείων της Αττικής τα οποία υλοποιούν προγράμματα, που αφορούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού στο χώρο του σχολείου πραγματοποιώντας επισκέψεις στα σχολεία και συζητήσεις με τους μαθητές για τα εν λόγω θέματα .

Επιπρόσθετα ο Συνήγορος διαθέτει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (  http://www.0-18.gr/videos), επικοινωνεί με ανηλίκους που του ζητούν βοήθεια μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα «Ρωτάω τον Συνήγορο» (  http://www.0-18.gr/rotao), συμμετέχει σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων για τον χειρισμό ζητημάτων που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων των μαθητών εκτός του σχολείου και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις του Συνήγορου του Πολίτη στα σχολεία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131306703 και 2131306605 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.0-18.gr.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συντονισμός δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης

Η Διεύθυνσή μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία του συντονισμού και της καλύτερης οργάνωσης των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης που ούτως ή άλλως πραγματοποιούνται από πολλές σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας που πραγματοποιείται μετά από πρόταση του κ. Μπούκικα Κωνσταντίνου, διευθυντή του Δημ. Σχολείου Χρυσού, προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας (δημοτικά και νηπιαγωγεία):

1. Να καταγράψουν οι διευθύνσεις, οι σύλλογοι διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων περιπτώσεις μαθητών που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα (ελλείψεις σε είδη διατροφής, σε ρούχα, αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ενέργειας-νερού, αδυναμία συμμετοχής σε δράσεις των σχολείων) και που δεν τυχαίνουν υποστήριξης από φορείς αλληλεγγύης (κοινωνικά παντοπωλεία, πρόνοια, εκκλησία, διάφορες δομές υποστήριξης).

2. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση –διατηρώντας την ανωνυμία των στοιχείων- για τα περιστατικά αυτά ώστε να συντονιστεί η παρέμβαση κατά περίπτωση.

Η Διεύθυνση σε περίπτωση που οι μαθητές αυτοί δεν υποστηρίζονται από υπάρχουσες δομές, θα παρεμβαίνει στον φορέα που μπορεί να ενισχύσει την οικογένεια του μαθητή.

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης

 

 

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Βίας

Όπως γνωρίζετε, από το σχολικό έτος 2012-13 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιούργησε τον θεσμό του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Τα Παρατηρητήρια εποπτεύονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και για τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας υπεύθυνο είναι το αντίστοιχο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας με συντονιστή τον κ. Α. Κόπτση. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας και έχει αποστολή του το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων ήδη οι σχολικές μονάδες της διεύθυνσής μας έχουν ορίσει Υπεύθυνους παρατήρησης και καταγραφής των περιστατικών βίας. Μάλιστα προγραμματίζουμε ημερίδα επιμόρφωσης γι’ αυτούς και τους διευθυντές των σχολείων που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο οι εμπλεκόμενοι να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου βίας

 

(  http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=552&Itemid=123) ώστε να ενημερωθούν για τις δράσεις του.

 
 

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης