Category Archives: Ενημέρωση

Οδηγίες για τους υπεύθυνους του παρατηρητήριου βίας

Σέρρες, 6-2-2014

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 31/1/2014 στο Μουσικό Σχολείο Σερρών σηματοδότησε την έναρξη των δράσεων του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες, η ανομοιογένεια μέσα στις σχολικές τάξεις, αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικών αλλαγών και μετακινήσεων πληθυσμών, αλλά και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν την υλοποίηση προγραμμάτων που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Παρόλο που η ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση των αρχών, των συστατικών και των επιπέδων παρέμβασης που επιφέρουν τη μεγαλύτερη μείωση του σχολικού εκφοβισμού είναι απολύτως απαραίτητη, στην Ελλάδα η καταγραφή των αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση πολλαπλών διαστάσεων των προγραμμάτων παρέμβασης είναι ελλιπέστατη. Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία με τρόπο που θα εμπλέκει όλη την κοινωνία. Εγκεκριμένοι φορείς, υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, τοπικές αρχές θα συνεισφέρουν τόσο στον τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης όσο και στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Η συνεργασία επίσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η από κοινού εκπόνηση δράσεων και προγραμμάτων είναι ένα ακόμα θετικό στοιχείο του θεσμού του Παρατηρητηρίου.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το έργο των υπευθύνων που όρισε κάθε σχολείο έχει δύο διαστάσεις. Πρώτιστα είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση συναδέλφων, μαθητών και γονέων, η εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και παράλληλα η καταγραφή σοβαρών περιστατικών.

 

Παρακαλούμε συνεπώς το συντομότερο τους υπεύθυνους κάθε σχολικής μονάδας να ενημερώσουν στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για το ρόλο του Παρατηρητηρίου, να συναποφασίσουν και να προγραμματίσουν ενδοσχολικές δράσεις (ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενημερώσεις γονέων κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Συνεργαζόμενοι στη συνέχεια με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να εντοπίσουν και να καταγράψουν στην ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στην παρακάτω διεύθυνση τα σοβαρά περιστατικά (που δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί η σχολική μονάδα ή χρήζουν προσοχής ή έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως εμπλοκή μεγάλου αριθμού μαθητών, σημαντικές βλάβες στους θύτες, ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες, εμπλοκή γονέων, ανάγκη υποστήριξης ειδικών κλπ). Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων μπορούν να συναποφασίσουν τη συχνότητα καταχώρησης των περιστατικών αυτών (π.χ. 2 φορές τον μήνα) μετά από σχετική παιδαγωγική συζήτηση στο σχολείο.

 

  http://www.erotimatologio.kmaked.eu/

 

Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι: εκφοβισμός θεωρείται η συνειδητά επαναλαμβανόμενη βίαιη συμπεριφορά, μεγάλου ή/και δυνατού μαθητή, ή ομάδα μαθητών προς ένα μικρότερο και αδύναμο (νοητικά, με αναπηρίες, παιδιά από μειονότητες, διαφορετικής φυλής, χρώματος, θρησκείας), ο οποίος δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, με σκοπό να τον βλάψει. Εκδηλώνεται λεκτικά, με απειλές, προσβολές, σωματικά με γροθιές, κλωτσιές, σεξουαλικές χειρονομίες, με κοινωνικό αποκλεισμό. Ένας μαθητής θεωρούμε ότι εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς ( Olweus, 1991). Δεν λέγεται «εκφοβισμός» όταν δύο μαθητές ίσης δύναμης και επιρροής (σωματικής ή ψυχολογικής) διαφωνούν ή τσακώνονται.

 

Η φόρμα καταγραφής είναι ανώνυμη και αποσκοπεί μόνο στην στατιστική επεξεργασία των στοιχείων σε επίπεδο διεύθυνσης ώστε να διερευνηθεί το φαινόμενο της σχολικής βίας και να σχεδιαστούν ανάλογες παρεμβάσεις. Αρχικά σημειώνεται η σχολική μονάδα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει, το είδος και η ημερομηνία του περιστατικού. Στη συνέχεια καταγράφεται ο αριθμός των εμπλεκομένων και ζητούνται κάποια στοιχεία που αφορούν το θύτη και το θύμα. Ακολουθεί η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αντέδρασε η σχολική μονάδα και τέλος υπάρχει χώρος για τη συμπλήρωση άλλων σχολίων και παρατηρήσεων.

 

Σε κάθε περίπτωση σοβαρού περιστατικού ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, ο σχολικός σύμβουλος και ο συντονιστής των δράσεων της Π.Ε ώστε να σχεδιαστούν τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης σε συνεργασία με θεσμοθετημένους φορείς όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

Το υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου καλεί τους μαθητές όλων των τάξεων να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ιστοσελίδας του με τη δημιουργία αφίσας μέσω της οποίας θα εκφράσουν τα βιώματα, τις σκέψεις και τις ελπίδες τους για ένα σχολείο χωρίς βία (το σχετικό έγγραφο υπάρχει στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης και έχει σταλεί στα σχολεία).

 

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι στις 11/2/2014 είναι η ημέρα αφιερωμένη στην Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο και με αυτή την αφορμή μπορούν να πραγματοποιηθούν σχετικές δράσεις. Ανάλογες δράσεις μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα (6/3/2014) που έχει οριστεί ως Ημέρα κατά του σχολικού Εκφοβισμού.

 

Στο Blog του Παρατηρητηρίου (  http://paratviasdipeserron.blogspot.gr/) που δημιουργήσαμε μπορείτε να βρείτε βοηθητικό υλικό. Επίσης καθώς επιθυμούμε αυτή η ιστοσελίδα να αποτελέσει βήμα έκφρασης όλων των εκπαιδευτικών, μπορείτε να μας στέλνετε (  parat.vias.dipe.serron@gmail.com) τις δικές ερωτήσεις, σκέψεις, ιδέες, δράσεις και πρακτικές ώστε να τις αναρτούμε.

 

Η επόμενη συνάντηση όλων των υπευθύνων προγραμματίζουμε να πραγματοποιηθεί στο τέλος του Απριλίου. Τέλος προτείνουμε με τη λήξη του σχολικού έτους όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν να παρουσιάσουν τις δράσεις που ανέπτυξαν με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.

 

 

Διανομή βιβλίου ιστορίας

Η Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών εξασφάλισε για τις βιβλιοθήκες των δημοτικών μας σχολείων το βιβλίο ιστορίας «Ιστορία του νομού Σερρών» του κ. Παπακυριάκου Κυριάκου. Το βιβλίο θα διανέμεται από τη διεύθυνσή μας (γραφείο 4, Στέλλα Κατσέλα, ώρες 8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.) ως τις 15 Μαρτίου 2014. Θα δοθεί ένα σε κάθε σχολείο και μπορεί να το παραλάβει ο διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας ή κάποιος εκπαιδευτικός της.

 

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης

 
 

 

Δημιουργία blog για τη βία και την επιθετικότητα στα σχολεία

Στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου για τη βία και τον εκφοβισμό, η Διεύθυνσή μας δημιούργησε σχετικό blog (http://paratviasdipeserron.blogspot.gr/). Σκοπός του είναι να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών, προβληματισμών και προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχετικού φαινομένου αλλά ανάρτησης σχετικού υποστηρικτικού υλικού. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ιδέες, προτάσεις ή υλικό για το blog, παρακαλούνται να το στέλνουν ηλεκτρονικά στο parat.vias.dipe.serron@gmail.com ή στο ysd@dipe.ser.sch.gr.

 

Παρουσίαση της δράσης ΧΡΟΝΟΠΑΓΙΔΑ

Ο Δήμος Σερρών και η ΚΕΔΗΣ με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την απελευθέρωση της ευρύτερης περιοχής μας που εορτάστηκε το 2013, προγραμματίζει μια σημαντική δράση πολιτισμού που απευθύνεται στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σερρών. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και είναι μια ιδέα-πρόταση του κ. Κουροπαλάτη Παντελή. Η «Χρονοπαγίδα» είναι μια παγίδα του χρόνου, ένα κουτί δηλαδή που περιέχει μνήμες. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προτείνεται κάθε δημοτικό σχολείο να αναλάβει (με την οικονομική υποστήριξη της ΚΕΔΗΣ) να δημιουργήσει τη δική του παγίδα του χρόνου. Κάθε χρονοπαγίδα θα περιέχει φωτογραφίες των μαθητών και των δασκάλων με τα ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία τους και αφηγήσεις των παππούδων και γιαγιάδων των μαθητών σχετικά με την πόλη. Φυσικά θα μπορεί να περιέχεται και η ιστορία του σχολείου. Κάθε χρονοπαγίδα θα σφραγιστεί και θα θαφτεί στην αυλή του σχολείου σε ειδική εκδήλωση ενώ ένα αντίγραφό της θα δοθεί στον Δήμο Σερρών για τη δημιουργία ειδικού μνημείου.

 

Για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτικών σχολείων του Δήμου Σερρών, προγραμματίζεται ειδική εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΚΕΔΗΣ (Εθνικής Αντίστασης 34). Στην ενημέρωση αυτή καλούνται να συμμετέχουν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Σερρών και αν είναι δυνατόν ένας ακόμη εκπαιδευτικός κάθε σχολείου.

 
 

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης

 
 

 

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%)

Κατεβάστε το (PDF, 805KB)

Eνημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχολεία

Σας γνωρίζουμε ότι η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», με την ιδιότητά της ως Συνήγορος του Παιδιού και στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και την προώθηση της συμμετοχής των μαθητών, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτύξει σταθερή συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

 
Η ανωτέρω Αρχή συνεχίζει τις δράσεις της και αυτή την σχολική χρονιά και δίνει δυνατότητα συνεργασίας των σχολικών μονάδων της χώρας με την Αρχή όσον αφορά ενέργειες που σχετίζονται με την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (π.χ. επισκέψεις σε σχολεία, επικοινωνία με ομάδες μαθητών που υλοποιούν σχολικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.ά.).

Ο Συνήγορος του παιδιού οργανώνει επισκέψεις με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, καθώς και την καταγραφή θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα (  http://www.0-18.gr/gia-megaloys/-1/gia-megaloys/o-synigoros-sta-scholeia),

Ειδικά για την φετινή χρονιά ο Συνήγορος προτίθεται να συνεργαστεί με μικρό αριθμό σχολείων της Αττικής τα οποία υλοποιούν προγράμματα, που αφορούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού στο χώρο του σχολείου πραγματοποιώντας επισκέψεις στα σχολεία και συζητήσεις με τους μαθητές για τα εν λόγω θέματα .

Επιπρόσθετα ο Συνήγορος διαθέτει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (  http://www.0-18.gr/videos), επικοινωνεί με ανηλίκους που του ζητούν βοήθεια μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα «Ρωτάω τον Συνήγορο» (  http://www.0-18.gr/rotao), συμμετέχει σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων για τον χειρισμό ζητημάτων που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων των μαθητών εκτός του σχολείου και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις του Συνήγορου του Πολίτη στα σχολεία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131306703 και 2131306605 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.0-18.gr.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συντονισμός δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης

Η Διεύθυνσή μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία του συντονισμού και της καλύτερης οργάνωσης των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης που ούτως ή άλλως πραγματοποιούνται από πολλές σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας που πραγματοποιείται μετά από πρόταση του κ. Μπούκικα Κωνσταντίνου, διευθυντή του Δημ. Σχολείου Χρυσού, προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας (δημοτικά και νηπιαγωγεία):

1. Να καταγράψουν οι διευθύνσεις, οι σύλλογοι διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων περιπτώσεις μαθητών που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα (ελλείψεις σε είδη διατροφής, σε ρούχα, αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ενέργειας-νερού, αδυναμία συμμετοχής σε δράσεις των σχολείων) και που δεν τυχαίνουν υποστήριξης από φορείς αλληλεγγύης (κοινωνικά παντοπωλεία, πρόνοια, εκκλησία, διάφορες δομές υποστήριξης).

2. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση –διατηρώντας την ανωνυμία των στοιχείων- για τα περιστατικά αυτά ώστε να συντονιστεί η παρέμβαση κατά περίπτωση.

Η Διεύθυνση σε περίπτωση που οι μαθητές αυτοί δεν υποστηρίζονται από υπάρχουσες δομές, θα παρεμβαίνει στον φορέα που μπορεί να ενισχύσει την οικογένεια του μαθητή.

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης