5η Περιφέρεια Δ.Ε. Σερρών

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής Ημερίδας εκπ/κών 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών

Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας με τους/τις εκπαιδευτικούς των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία και τη μάθηση.». Η επιμορφωτική Ημερίδα προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρες  8:30-13.30 στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως.  Με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα […]

Επιμορφωτικές συναντήσεις της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις που αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς της E΄ και ΣΤ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:   Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Χώρος Ε΄ Τάξης Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 ώρες 12.00-14.00 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας ΣΤ΄ Τάξης Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 […]

Επιμορφωτική συνάντηση 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για την Επιμορφωτική Συνάντηση που αφορά στους/στις εκπαιδευτικούς της Δ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθεί ως εξής:   Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Θέμα Χώρος Δ ΄ Τάξης Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 ώρες 12.00-14.00 «Βασικές παράμετροι και προϋποθέσεις δημιουργίας «καλού κλίματος» στη σχολική τάξη» […]

Επιμορφωτικές συναντήσεις της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις που αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής: Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Θέμα Χώρος Β΄ Τάξης Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014ώρες 12.00-14.00 «Η αξιοποίηση του Μεγάλου Βιβλίου: Ενδεικτικές δραστηριότητες » 2ο Δημοτικό Σχολείο […]

Επιμορφωτική συνάντηση της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α ́/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας η πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς της Α ́ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Πρώτη Ανάγνωση και γραφή: Παιδαγωγικές και διδακτικές Πρακτικές».   Η επιμορφωτική συνάντηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 […]

Διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν προγραμματισθεί επιμορφωτικές συναντήσεις που αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:   Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00-12:00 στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως και   Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00-12:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας   Το θέμα των ενημερωτικών συναντήσεων είναι: […]

Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Παρουσίαση πειραμάτων για τους/τις εκπ/κούς των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων στα κεφάλαια : Οξέα-βάσεις-άλατα, Φως-ήχος και Μηχανική».   Η επιμορφωτική συνάντηση προγραμματίζεται να διεξαχθεί με τη συνεργασία της υπεύθυνης Α/θμιας Εκπαίδευσης […]

Διοργάνωση επιμορφωτικής Ημερίδας

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας με τους/τις εκπαιδευτικούς των Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Το θέατρο στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Ένα όχημα για μετάδοση γνώσεων».   Η επιμορφωτική συνάντηση προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 8:30-13:30 στο Δημοτικό Σχολείο […]

Επιμορφωτική ημερίδα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματισθεί και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α΄/βάθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιμορφωτική ημερίδα που αφορά τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 8:30-13:30 στο 1ο Γυμνάσιο […]

Ανακαλύπτοντας τη Θερμότητα και τον Ηλεκτρισμό μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματισθεί και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α΄/βάθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιμορφωτική συνάντηση που αφορά τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών. Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12.00-14.00 στο 1ο Γυμνάσιο […]

Διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων για τη γενίκευση του θεσμού της Α.Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Σώμα Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Σερρών, σε εκτέλεση των παραπάνω α΄, β΄ & γ΄ σχετικών, αποφάσισε, με την έγκριση του Περ/κού Δ/ντή Π/Δ Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας (δ΄ σχετική), τη διοργάνωση μιας Κεντρικής Επιμορφωτικής – Ενημερωτικής Συνάντησης για το σύνολο των Δ/ντών & Πρ/μένων των Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Σερρών με θέμα:   “Αξιολόγηση […]