Δελτίο τύπου για την πραγματοποίηση τελετής βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

Περισσότερα Δελτίο τύπου για την πραγματοποίηση τελετής βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

Οριστικοποίηση πρότασης οριστικής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων που παρέμεινε στη διάθεση μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων

Περισσότερα Οριστικοποίηση πρότασης οριστικής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων που παρέμεινε στη διάθεση μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων

Οριστικοποίηση πρότασης μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Α΄Φάση)

Περισσότερα Οριστικοποίηση πρότασης μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Α΄Φάση)