Κοινή επιστολή για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση του Δ/ντη Π.Ε. Σερρών κ. Ξ. Παπασταμόπουλου, της Σχολικής Συμβούλου της 17ης Π.Π.Α. κ. Π. Γκουτρουμανίδου και του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών κ. Π. Στεφάνου

Περισσότερα Κοινή επιστολή για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση του Δ/ντη Π.Ε. Σερρών κ. Ξ. Παπασταμόπουλου, της Σχολικής Συμβούλου της 17ης Π.Π.Α. κ. Π. Γκουτρουμανίδου και του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών κ. Π. Στεφάνου

Πρόταση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Περισσότερα Πρόταση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019

Περισσότερα Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Περισσότερα Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Τροποίηση αξιολογικού πίνακα μεταθέσεων κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων και ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής (Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου)

Περισσότερα Τροποίηση αξιολογικού πίνακα μεταθέσεων κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων και ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής (Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου)

Από τις 13 έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018- 2019

Περισσότερα Από τις 13 έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018- 2019