Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:ERASMUS –KA1 (17ο Δ.Σ. Σερρών)

Περισσότερα Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:ERASMUS –KA1 (17ο Δ.Σ. Σερρών)

Ανακοίνωση Αξιολογικών Πινάκων Μεταθέσεις για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Π. Ε. Σερρών (ανακοινοποίηση ως προς την ταξινόμηση με μερικό σύνολο)

Περισσότερα Ανακοίνωση Αξιολογικών Πινάκων Μεταθέσεις για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Π. Ε. Σερρών (ανακοινοποίηση ως προς την ταξινόμηση με μερικό σύνολο)