Επιμορφωτική συνάντηση

Με στόχο τη προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, διοργανώνουμε την παρακάτω Επιμορφωτική Συνάντηση:   α/α Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Ώρα Τόπος 1 Δάσκαλοι/ες Ενισχυτικής Διδασκαλίας Πέμπτη 16/10/2014 12.00΄ – 14.00΄ Πειραματικό Δ. Σ. Σερρών (2ος όροφος)  Υπενθυμίζουμε ότι οι “Επιμορφωτικές Συναντήσεις” εντάσσονται στις προβλέψεις του άρθρ. 14, ΠΔ […]

Επιμορφωτική συνάντηση 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για την Επιμορφωτική Συνάντηση που αφορά στους/στις εκπαιδευτικούς της Δ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθεί ως εξής:   Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Θέμα Χώρος Δ ΄ Τάξης Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 ώρες 12.00-14.00 «Βασικές παράμετροι και προϋποθέσεις δημιουργίας «καλού κλίματος» στη σχολική τάξη» […]

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ.2648 τ.Β΄/7-10-2014, το οποίο επισυνάπτεται, δημοσιεύτηκε η με αριθμ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 Υ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340Β’) Υπουργική Απόφαση, στο μέρος που αφορά στα γενικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι σχολείου, έχουν πλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν στο […]

Επιμορφωτικές συναντήσεις της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις που αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής: Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Θέμα Χώρος Β΄ Τάξης Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014ώρες 12.00-14.00 «Η αξιοποίηση του Μεγάλου Βιβλίου: Ενδεικτικές δραστηριότητες » 2ο Δημοτικό Σχολείο […]

Επιμορφωτική συνάντηση

Με στόχο τη προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Α’ τάξης, διοργανώνουμε την παρακάτω Επιμορφωτική Συνάντηση με τους/τις Δασκάλους/ες της Α’ τάξης των σχολείων της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών:   α/α   Εκπαιδευτικοί   Ημερομηνία   Ώρα   Τόπος   1   Δάσκαλοι/ες της Α’ τάξης   Πέμπτη 09/10/2014 […]

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σχεδίασε, οργανώνει και υλοποιεί το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα σχολικά έτη 2012-2015.   Οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2014-15 πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και επιθυμούν να ενταχτούν στο Τοπικό Δίκτυο και να παραλάβουν υποστηρικτικό υλικό, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής, που επισυνάπτουμε […]

Ενηµερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19-20

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών µονάδων να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20 για την πραγµατοποίηση ενηµερωτικής συνάντησης µε θέµα «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου – Ενηµέρωση για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέµατα», που θα πραγµατοποιηθεί από τoν σχολικό σύµβουλο πληροφορικής κ. Βασίλειο Εφόπουλο. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00 – 14.00 στο αµφιθέατρο […]

Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Συναντήσεων

Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, με θέμα την αξιοποίηση σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της παιδαγωγικής και της διδακτικής διαδικασίας.   Η πραγμάτευση των προαναφερομένων θεμάτων – αντικειμένων των επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές […]

Επιμορφωτική συνάντηση της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α ́/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας η πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς της Α ́ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Πρώτη Ανάγνωση και γραφή: Παιδαγωγικές και διδακτικές Πρακτικές».   Η επιμορφωτική συνάντηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 […]