Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί από τον Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σερρών επιμορφωτική ημερίδα που αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις των σχολείων της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών, η οποία προγραμματίζεται να γίνει 14 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Σερρών (1ο Γυμνάσιο Σερρών, Λ. Παπαπαύλου  30, τηλ: 2321022864) και ώρες 8.30΄ έως 13.30΄, με την παρακάτω θεματολογία:

 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

 

«Φυσικές Επιστήμες»

 

Εκπ/κοί

 

Ημερομηνία

 

Χώρος

 

Εισηγητές-επιμορφωτές

 

Τίτλος εισήγησης

 

Ε΄ & Στ τάξεων

 

6ης Εκπ/κής Περιφέρειας

 

14-01-2014

 

(8:30 – 13:30)

 

ΕΚΦΕ Σερρών

 

(1ο Γυμνάσιο Σερρών)

 

Παρασκευάς Παρασκευάς

 

Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Η σημασία του πειράματος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

 

Γιαννογλούδη Ελένη

 

Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Σερρών

 

 

«Επίδειξη – χρήση απλών πειραματικών διατάξεων προσαρμοσμένων στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών»

 

 

Την ημέρα διεξαγωγής της Επιμορφωτικής Ημερίδας δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις αντίστοιχες τάξεις (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14). Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων

Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής

Κατεβάστε το (XLS, 75KB)

Προγράμματα Σχολείων 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 43KB)

Προγράμματα Σχολείων 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 38KB)

Προγράμματα Σχολείων 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 32KB)

Προγράμματα Σχολείων 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 35KB)

Προγράμματα Σχολείων 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 31KB)

Προγράμματα Σχολείων 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 30KB)

Προγράμματα Σχολείων 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 30KB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Κατεβάστε το (PDF, 114KB)

  ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 2013-14

  ΜΑΘΗΤΙΚΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

  ΜΑΘΗΤΙΚΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9)

Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Ημερίδων

 Αγαπητοί/-ές Δ/ντές/-ντριες & συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι οι Επιμορφωτικές Ημερίδες, οι οποίες συνδιοργανώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους της 1ης & 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Σερρών, πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

 

 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

 

«Φιλαναγνωσία & εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»

 

(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Μαθηματικά)

 

Τετάρτη 18-12-2013, ώρα 8:30-13:30, 20ο Δ.Σ. Σερρών

 

Εκπαιδευτικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων

 

8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00

Εκπ/κοί Α΄& Β΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Πρακτικές Φιλαναγνωσίας:

 

Αναγνωστικές εμψυχώσεις, παιχνίδια, δράσεις»

 

Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Εκπ/κοί Γ ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η ιστορική αφήγηση στο μάθημα της Ιστορίας»

Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30

Εκπ/κοί Α΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Προσεγγίσεις των Μαθηματικών με τη Λογοτεχνία: Μια πρόκληση»

 

Εριφύλη Γρέζιου, Σχολική Σύμβουλος

 

5ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί Β΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Αξιοποίηση του Εικονογραφημένου λεξικού:
Δραστηριότητες εξοικείωσης, παιγνιώδεις, δημιουργικής γραφής»

 

Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί Γ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας

 

στη Μελέτη Περιβάλλοντος»

 

Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

 

«Εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»

 

(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Φυσικά)

 

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013,ώρα 8:30-13:30, 1ο Δ.Σ. Σερρών

 

Εκπαιδευτικοί Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων

 

8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00

Εκπ/κοί Δ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.

 

Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδασκαλία»

 

Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Εκπ/κοί Ε ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η σημασία του πειράματος

 

στη διδασκαλία των Φ. Επιστημών»

 

Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Εκπ/κοί ΣΤ ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η κατανόηση κειμένου

 

υπό το πρίσμα του Κριτικού γραμματισμού»

 

Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30

Εκπ/κοί Δ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας

 

στη Μελέτη Περιβάλλοντος»

 

Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί Ε΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.

 

Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδ/λία»

 

Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί ΣΤ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η σημασία του πειράματος

 

στη διδ/λία των Φ. Επιστημών»

 

Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Τις ημέρες διεξαγωγής των δύο Επιμορφωτικών Ημερίδων δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14) στις αντίστοιχες τάξεις. Με ευθύνη των διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

Ευγενία Ντάγιου

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ»

 

Μια έκθεση με σπάνια χαρτογραφικά τεκμήρια για την ιστορία των Σερρών

 

Μια έκθεση με σπάνιο και κατά ένα μέρος αδημοσίευτο υλικό, που αφορά κυρίως τις Σέρρες και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Σερρών, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό.

 

Εγκαινιάζεται την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 στις 8:00 το βράδυ στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση των Σερρών 1913-2013.

 

Η εξαιρετικά σημαντική έκθεση Εθνογραφικών, Πολεοδομικών και άλλων χαρτών που αποτυπώνουν την ιστορική διαδρομή των Σερρών, από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20o αιώνα, θα παραμείνη ανοικτή για το κοινό μέχρι 30 Ιανουαρίου 2014.

 

Το Χαρτογραφικό υλικό προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις συλλογές του συμπολίτη μας ιατρού και συλλέκτη Βασίλη Καφταντζή και του Θεσσαλονικιού συλλέκτη Σάββα Δεμερτζή, αλλά συμπληρώνεται με χαρακτηριστικά τεκμήρια από τις συλλογές των Πανεπιστημιακών καθηγητών του Α.Π.Θ., Αλέκας Γερόλυμπου, Αλεξάνδρου Γαρύφαλου και Αριστοτέλη Νανιόπουλου.

 

Με αφορμή την έκθεση παρουσιάζεται και αντίστοιχη έκδοση ειδικού πολυσέλιδου καταλόγου τον οποίο προλογίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Ιωάννης Μωυσιάδης, ενώ δημοσιεύονται ιστορικά και επεξηγηματικά των χαρτών κείμενα, τόσο από τους συλλέκτες, όσο και από τους καθηγητές κ. Σπυρίδωνα Σφέτα, Αθανάσιο Αναστασίου και Αλέκα Γερόλυμπου.

 

Την οργανωτική και καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης από πλευράς Π.Ε. Σερρών έχει ο κ. Βασίλης Βαφειάδης, υπεύθυνος πολιτιστικών Προγραμμάτων.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Μωυσιάδης αναφέρει σχετικά:

 

<<…Η παρούσα έκδοση έρχεται να συμπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το ιστορικό,χρονικό και γεωγραφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αποτυπώθηκε η διαχρονική μας πορεία και διαμορφώθηκε

 

η σύνθετη διαδρομή των Σερρών και της ευρύτερης Ελληνικής περιοχής .

 

Οι χάρτες συνδέουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία,τον χρόνο, τον χώρο,την εθνογραφική σύνθεση,τις ιστορικές ανακατατάξεις,τις πληθυσμιακές και πολιτισμικές αλλαγές,τις βίαιες ανατροπές, αλλά και την προσπάθεια διαμόρφωσης της κοινής γνώμης της κάθε εποχής μέσω της προπαγάνδας και της παρουσίασης πλασματικών απεικονίσεων.

 

Η χώρα μας και ιδιαίτερα η Μακεδονία κατάφεραν πολλά αλλά υπέστησαν και πολλά στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων. Η Ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός, η Ελληνική συνείδηση και ταυτότητα, υπήρξαν κυρίαρχα χαρακτηριστικά όχι μόνο της περιοχής της σημερινής Μακεδονίας ,αλλά και του πολύ ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Μεσογείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

 

Για τον λόγο αυτό, με ιστορική συνείδηση της συμβολής μας στον κόσμο,δεν έχουμε κανένα λόγο να λειτουργούμε με φοβικά σύνδρομα, ακόμη και απέναντι σ΄αυτούς που επιδιώκουν την παραχάραξη της ιστορίας.

 

Ο αντικειμενικός και επιστημονικά τεκμηριωμένος τρόπος παρουσίασης των χαρτών , δείχνει ακριβώς αυτή την εθνική αυτοπεποίθηση και την κατανόηση ακόμη και των οδυνηρών στιγμών της ιστορίας μας……>>

 

Οι συλλέκτες Βασίλης Καφταντζής και Σάββας Δεμερτζής στο εισαγωγικό σημείωμα του σχετικού καταλόγου μεταξύ άλλων αναφέρουν:

 

<<Πριν περίπου ένα χρόνο συζητούσαμε για την ιδέα μιας παλαιοχαρτογραφικής έκθεσης στο εορταστικό πλαίσιο της επετείου των εκατό ετών από τους βαλκανικούς πολέμους και της απελευθέρωσης της περιοχής και της πόλης των Σερρών.

 

Εξ΄αρχής θέσαμε ορισμένους στόχους ώστε οι πληροφορίες και τα μηνύματα που θα προέκυπταν από την προσπάθεια αυτή να είναι όσο το δυνατό σαφέστερα. Συμφωνήσαμε καταρχάς ότι η χαρτογραφική παρουσίαση όλων των ιστορικών περιόδων είναι επιθυμητή. Γι΄αυτό το λόγο η έκθεση θα έπρεπε να ξεκινάει από την αρχαϊκή εποχή, και να συνεχίζει με την κλασσική και την ελληνιστική, ν΄ακολουθεί η ρωμαϊκή και η βυζαντινή, να έπεται η οθωμανική και τελικά να κλείνει με την περίοδο των εθνικών κρατών……>>

 

Διάρκεια: 15 Δεκεμβρίου2013 έως 30 Ιανουαρίου 2014

 

Λειτουργία: Πρωί, Δευτέρα έως και Σάββατο 10:00 – 13:00 / Απόγευμα, Δευτέρα & Πέμπτη 18:00 – 20:00

 

Επικοινωνία: Βαφειάδης Βασίλης, Γραφείο Πολιτισμού Π.Ε. Σερρών,τηλ. 232150335 Email: tmima_politismou@serres.pkm.gov.gr

 

 

 

Διεύθυνση: Δ.Κ.Β.Σ. Ν.Νικολάου 20, Σέρρες

 

Δ.Κ.Β: τηλ.23210 98550 -5www.serrelib.gr.

 

Από το γραφείο

 

του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διοργάνωση Ψυχοπαιδαγωγικής Ημερίδας για το σύνολο των Εκπ/κών (Δασκάλους & Ειδικότητες) των Σχολικών Μονάδων μας

Σας γνωρίζουμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 2ης Περιφ. Δ.Ε. Σερρών Χρήστος Πράμας και της 7ης Περιφ. Δ.Ε. Σερρών Αντώνιος Παππού και με την έγκριση του Περ/κού Δ/ντή Π/Δ Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας συνδιοργανώνουν Ψυχοπαιδαγωγική Ημερίδα με θέμα:

 

Το Παιδί – Μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες και ο Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος) μέσα στη Σχολική Τάξη. Αποδοχή, Υποστήριξη, Ενθάρρυνση, Εμψύχωση κι Ενδυνάμωση”

 

Η ημερίδα αφορά το σύνολο των Εκπ/κών (Δασκάλους & Ειδικότητες, Κλασσικού και Ολοήμερου Προγράμματος) των Σχολικών Μονάδων των Περιφερειών ευθύνης μας και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17-12-2013, ώρα 08.30΄ – 13.30΄, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

 

08.30΄ – 08.45΄

 

Προσέλευση – Εγγραφή

08.45΄ – 09.00΄

 

Χαιρετισμοί

09.00΄ – 09.45΄

 

Τα Παιδιά – Μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες και η ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξή τους μέσα στη Σχολική Τάξη”.

 

Εισηγητής:

 

Σταγιόπουλος Πέτρος, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφ. Δ..Ε. Ημαθίας

 

09.45΄ – 10.00΄

 

Η Παιδαγωγική Ατμόσφαιρα της Σχολικής Τάξης και η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας, το αναγκαίο ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικασιών υποστήριξης, ενθάρρυνσης, εμψύχωσης κι ενδυνάμωσης των Παιδιών – Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες”.

 

Εισηγητής:

 

Παππού Αντώνιος, Σχολικός Σύμβουλος 7ης Περιφ. Δ.Ε. Σερρών

 

10.00΄ – 10.30΄

 

“Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες – Πρακτικές αντιμετώπισης μέσα στη Σχολική Τάξη. Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού για τη διδασκαλία της Ανάγνωσης και Γραφής”.

 

Εισηγητής:

 

Ράντος Ηλίας, Συντ. Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής – Συγγραφέας

 

10.30΄ – 10.45΄

 

Καλλιέργεια ικανοτήτων σε Παιδιά – Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στις Φυσικές Επιστήμες”.

 

Εισηγητής:

 

Πράμας Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφ. Δ.Ε. Σερρών

 

10.45΄ – 11.00΄

 

Ερωτήσεις

11.00΄ – 11.30΄

 

Διάλειμμα

 

11.30΄ – 12.30΄

 

Μαθησιακές Δυσκολίες: Ένα παιδί μάς μιλάει με την εικόνα του συμπτώματος”.

 

Εισηγητής:

 

Κουντουράς Γεώργιος, Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής, Διδάσκων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

12.30΄ – 13.00΄

 

Ερωτήσεις

13.00΄ – 13.30΄

 

Στρογγυλό τραπέζι – Συζήτηση

Κλείσιμο των εργασιών της ημερίδας

Χορήγηση Βεβαιώσεων

 

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

 

  1. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερίδα μας εντάσσεται στις προβλέψεις τουάρθρ. 14, ΠΔ 201/98 και η παρακολούθησή της είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους Εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό και την αντίστοιχη ημέρα απαλλάσσονται από άλλα υπηρεσιακά καθήκοντα.

     

  1. Την ημέρα αυτή δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι Δ/ντές – Πρ/μενοι των Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τις οικογένειες των μαθητών.

     

 

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών και Πρ/μένων των Σχολικών Μονάδων να λάβει άμεσα ενυπόγραφη γνώση της παρούσας το σύνολο των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών.

 

  αφισα ημεριδα μαθησιακες δυσκολιες