Πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Συνάντησης

Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Συνάντησης σε συνεργασία με την υπεύθυνη Α/θμιας του Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, κ. Γιαννογλούδη Ελένη, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Σερρών, με θέμα «Ανακαλύπτοντας τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά».

 

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της Επιμορφωτικής Συνάντησης απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Ε΄ και ΣΤ΄ των σχολικών μονάδων της 3ης Περιφέρειας Σερρών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Χώρος
Εκπαιδευτικοί Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων 23/01/2014

Ώρα: 12.00-14.00

Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών

(1ο   Γυμνάσιο Σερρών

Λ. Παπαπαύλου 30)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, ΠΔ 201/98 η παρακολούθηση των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας. Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχής τους, με τρόπο που δεν θα θίγει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τις συγκεκριμένες ημέρες.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

 

Με εκτίμηση

 

Αρμόδιος Τσιβάς

 

Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Σερρών

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδοαφέροντος για τη χρήση και αξιοποίηση του Powerpoint στην εκπαιδευτική διαδικασία

Δεδομένου ότι η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής διδακτικής πρακτικής, απαιτείται η κατοχή βασικών δεξιοτήτων των ΤΠΕ απ’ όλους και όλες τους / τις εκπαιδευτικούς. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, προτιθέμεθα να διοργανώσουμε επιμορφωτικό σεμινάριο για τις/τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας για τη χρήση και αξιοποίησης του Power Point στην εκπαιδευτική διαδικασία. Oι ώρες και το εύρος του σεμιναρίου θα καθορισθούν ύστερα από συζήτηση με τις/τους ενδιαφερόμενους.

 

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο του Σχολικού Συμβούλου και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους, το σχολείο και την τάξη στην οποία διδάσκουν, μέχρι την Τρίτη 21/01/2014.

 
Έναρξη σεμιναρίου Πέμπτη 23/01/2014, στις 18:00, στο δεύτερο όροφο (αίθουσα υπολογιστών) του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Χρήστος Πράμας

 

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Βίας

Όπως γνωρίζετε, από το σχολικό έτος 2012-13 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιούργησε τον θεσμό του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Τα Παρατηρητήρια εποπτεύονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και για τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας υπεύθυνο είναι το αντίστοιχο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας με συντονιστή τον κ. Α. Κόπτση. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας και έχει αποστολή του το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων ήδη οι σχολικές μονάδες της διεύθυνσής μας έχουν ορίσει Υπεύθυνους παρατήρησης και καταγραφής των περιστατικών βίας. Μάλιστα προγραμματίζουμε ημερίδα επιμόρφωσης γι’ αυτούς και τους διευθυντές των σχολείων που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο οι εμπλεκόμενοι να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου βίας

 

(  http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=552&Itemid=123) ώστε να ενημερωθούν για τις δράσεις του.

 
 

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης

 
 

Διοργάνωσης επιμορφωτικής ημερίδας

Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνουμε σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σερρών, επιμορφωτική ημερίδα που αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις των σχολείων της  περιφέρειάς μας, η οποία προγραμματίζεται να γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Σερρών (1ο Γυμνάσιο Σερρών, Λ. Παπαπαύλου  30, τηλ: 2321022864) και ώρες 8.30΄ έως 13.30΄.

 

Τα θέματα της ημερίδας αφορούν:

 

« Οι αντιλήψεις των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα και η σημασία τους για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» εισηγήτρια Ρέλλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 4ης Περιφέρειας Σερρών,

 

«Πειράματα με απλά υλικά για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου: Θερμότητα, Ηλεκτρισμός και Ηλεκτρομαγνητισμός» εισηγήτρια Γιαννογλούδη Ελένη, δασκάλα- φυσικός μέλος του ΕΚΦΕ Σερρών.

 

Οι μαθητές/τριες των Ε΄& Στ΄ τάξεων δεν θα έχουν μάθημα τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι Διευθυντές/τριες των σχολείων θα ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

 

ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Συνάντηση Διευθυντών

Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση με τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης μας τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 12.00-14.00 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών με θέμα την «Κατασκευή Ιστοσελίδας» και εισηγητή τον κ. Δημήτρη Κολλιόπουλο Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Στρυμονικού και επιμορφωτή Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ.

 

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης σας παρακαλώ να έχετε μαζί σας τα στοιχεία του λογαριασμού του σχολείου σας από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (username και password).

 

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

 

Η μετακίνηση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

 

ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί από τον Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σερρών επιμορφωτική ημερίδα που αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις των σχολείων της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών, η οποία προγραμματίζεται να γίνει 14 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Σερρών (1ο Γυμνάσιο Σερρών, Λ. Παπαπαύλου  30, τηλ: 2321022864) και ώρες 8.30΄ έως 13.30΄, με την παρακάτω θεματολογία:

 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

 

«Φυσικές Επιστήμες»

 

Εκπ/κοί

 

Ημερομηνία

 

Χώρος

 

Εισηγητές-επιμορφωτές

 

Τίτλος εισήγησης

 

Ε΄ & Στ τάξεων

 

6ης Εκπ/κής Περιφέρειας

 

14-01-2014

 

(8:30 – 13:30)

 

ΕΚΦΕ Σερρών

 

(1ο Γυμνάσιο Σερρών)

 

Παρασκευάς Παρασκευάς

 

Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Η σημασία του πειράματος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

 

Γιαννογλούδη Ελένη

 

Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Σερρών

 

 

«Επίδειξη – χρήση απλών πειραματικών διατάξεων προσαρμοσμένων στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών»

 

 

Την ημέρα διεξαγωγής της Επιμορφωτικής Ημερίδας δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις αντίστοιχες τάξεις (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14). Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων

Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής

Κατεβάστε το (XLS, 75KB)

Προγράμματα Σχολείων 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 43KB)

Προγράμματα Σχολείων 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 38KB)

Προγράμματα Σχολείων 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 32KB)

Προγράμματα Σχολείων 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 35KB)

Προγράμματα Σχολείων 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 31KB)

Προγράμματα Σχολείων 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 30KB)

Προγράμματα Σχολείων 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε.

Κατεβάστε το (XLS, 30KB)