Αναφορά απεργιών

Το σύστημα αναφοράς απεργιών της Διεύθυνσης έχει σταματήσει να λειτουργεί.

Η αναφορά απεργιών γίνεται πλέον αποκλειστικά από το περιβάλλον του MySchool