Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΜΑΪΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

MAΡΤΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΜΑΙΟΣ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΜΑΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015