Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Συντοντιστές Εκπαιδευτικού Έργου (πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι) μπορείτε να απευθύνεστε στο 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας