Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

Αρ. Πράξης 22η/16-9-2014
Αρ. Απόφ. Φ.11.2/6302/16-9-2014
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Σχολείο Ώρες
1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 4
2 10ο-24ο Σερρών 4
3 20ο Σερρών 4
4 1ο-7ο Σερρών 4
5 19ο Σερρών 2
Σύνολο ωρών 18