Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Αρ. Πράξης 23η/18-09-2014

Αρ. Απόφασης Φ.11.2/6387/18-09-2014

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Π.Ε.11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ.ΣΧ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ
2 ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10ο Δ.ΣΧ ΣΕΡΡΩΝ
3 ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ Δ.ΣΧ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
4 ΚΙΟΥΤΣΕΚΤΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ
5 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 11ο Δ.ΣΧ ΣΕΡΡΩΝ
6 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
7 ΠΑΣΧΑΛΕΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 25ο Δ.ΣΧ ΣΕΡΡΩΝ
8 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΣΧ. ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
9 ΤΕΖΑ ΜΑΡΙΑ Δ.ΣΧ. ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ
10 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.ΣΧ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ