Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γερμανικής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!
Σας προσκαλώ σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:

 

«Η συμβολή της μουσικής στην διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας»

 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30.09.2014 και ώρα 12.30-14.30 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων. Καραμανλής», Τηλ.: 23210-50060, Κων. Παλαιολόγου 22, http://dim-peir-serron.ser.sch.gr/comiunicate.html Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Σχολείων να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ07 και να διευκολύνουν την προσέλευσή του, καθώς η έδρα μου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και οι δυνατότητες μετακίνησης περιορισμένες.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών δε θα βαρύνει το Δημόσιο.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση
Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής