Επιμορφωτική συνάντηση της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α ́/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας η πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς της Α ́ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Πρώτη Ανάγνωση και γραφή: Παιδαγωγικές και διδακτικές Πρακτικές».

 
Η επιμορφωτική συνάντηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00-14.00 στο 2o Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας.

Με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, δίχως να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

Εριφύλη Γρέζιου

 

Σχολική Σύμβουλος της 5ης  εκπ/κής περιφέρειας