Επιμορφωτική συνάντηση

Με στόχο τη προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Α’ τάξης, διοργανώνουμε την παρακάτω Επιμορφωτική Συνάντηση με τους/τις Δασκάλους/ες της Α’ τάξης των σχολείων της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών:

 

α/α

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ημερομηνία

 

Ώρα

 

Τόπος

 

1

 

Δάσκαλοι/ες της Α’ τάξης

 

Πέμπτη

09/10/2014

12.00΄ – 14.00΄ Πειραματικό Δ. Σ. Σερρών (αίθουσα εκδηλώσεων)

Υπενθυμίζουμε ότι οι “Επιμορφωτικές Συναντήσεις” εντάσσονται στις προβλέψεις του άρθρ. 14, ΠΔ 201/98 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους Εκπαιδευτικούς.

 

Με ευθύνη των Δ/ντών να λάβει άμεσα ενυπόγραφη γνώση το σύνολο των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών κάθε Σχολικής Μονάδας.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

Χρήστος Πράμας