Ενημερωτική/Παιδαγωγική συνάντηση συνεργασίας με Προϊσταμένους/νες Ολοημέρων και κλασσικών Νηπιαγωγείων της 17ης Περιφέρειας Π.Α. του Ν. Σερρών

Καλούνται οι Προϊστάμενοι/νες των κλασσικών και Ολοημέρων Νηπιαγωγείων της 17ης Περιφέρειας Π.Α. Ν. Σερρών σε ενημερωτική/παιδαγωγική συνάντηση συνεργασίας με τη Σχολική Σύμβουλο Π.Α. την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.30΄-14.00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών Κ. Καραμανλής.
Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν:

 

  1. Την Οργάνωση & Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Προσχολικής Αγωγής
  2. Την υλοποίηση των ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στο Νηπιαγωγείο
  3. Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων
  4. Τις δράσεις του Κοινωνικού Σχολείου
  5. Την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Νηπιαγωγείο.

Τα Νηπιαγωγεία κλασσικά και ολοήμερα θα λειτουργήσουν κανονικά.

 

Η παρουσία & η συμμετοχή των συναδέλφων/συναδελφισσών Προϊσταμένων στη συνάντηση κρίνεται απαραίτητη & ουσιαστική για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων (Π.Δ 200/1998, άρθρο 12, παρ.2 & Ν.1566/85, άρθ. 55, παρ.1).

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

Γκουτρουμανίδου Παγώνα