Επιμορφωτική συνάντηση

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της Β΄ και Γ΄ τάξης και θέματα που σχετίζονται με αυτές, θα αποτελέσουν το θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης με τους δασκάλους/-ες των Β΄ και Γ΄ τάξεων των σχολείων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

α/α

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ημερομηνία

 

Ώρα

 

Τόπος

 

1

 

Δάσκαλοι/-ες της Β ΄ τάξης

 

Πέμπτη 30/10/2014

 

12.00΄ – 14.00΄

 

3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

 

2

 

Δάσκαλοι/-ες της Γ ’ τάξης

 

Παρασκευή 31/10/2014

 

12.00΄ – 14.00΄

 

3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

 

Οι “Επιμορφωτικές Συναντήσεις” εντάσσονται στις προβλέψεις του άρθρ. 14, ΠΔ 201/98 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους Εκπαιδευτικούς.
Ο Σχολικός Σύμβουλος

 
Μιχαηλίδης Γεώργιος