Επιμορφωτική συνάντηση

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της Δ΄ και Ε΄ τάξης και θέματα που σχετίζονται με αυτές, θα αποτελέσουν το θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης με τους δασκάλους/-ες των Δ΄ και Ε΄ τάξεων των σχολείων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

α/α Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Ώρα Τόπος
1 Δάσκαλοι/-ες της Δ ΄ τάξης Τρίτη

4/11/2014

12.00΄ – 14.00΄ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
2 Δάσκαλοι/-ες της Ε’ τάξης Πέμπτη

6/11/2014

12.00΄ – 14.00΄ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

 

Οι “Επιμορφωτικές Συναντήσεις” εντάσσονται στις προβλέψεις του άρθρ. 14, ΠΔ 201/98 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους Εκπαιδευτικούς.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Μιχαηλίδης Γεώργιος