Εκμάθηση της γραφής Braille

Σας υποβάλλω κατάλογο με ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εκμάθηση της γραφής Braille».

Ημερομηνία πρώτης συνάντησης: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00-20.00

 1. Τζουβάρα Ιωάννα
 2. Λατρόβαλη Ευαγγελία
 3. Μούδιου Παναγιώτα
 4. Τσιγκρά –Ζήκα Αναστασία
 5. Παπαδοπούλου Παρασκευή
 6. Δοδακοπούλου Μαρία
 7. Αγγελάκη Χρυσάνθη
 8. Κύρλου Δάφνη
 9. Μαδεμτζόγλου Άννα
 10. Σταμάτη Μεταξία
 11. Αγγελίδου Σοφία

Επιλαχόντες:

 1. Κοντού Μαρία
 2. Ορφανλή Ευρωπάια
 3. Κουφοτόλη Δήμητρα

Τα κριτήρια επιλογής ήταν η φοίτηση παιδιού στην τάξη των εκπ/κών με μειωμένη όραση ή τυφλότητα, η τοποθέτηση σε ειδικό σχολείο ή στο ΚΕΔΔΥ και η ημερομηνία υποβολής αίτησης των ενδιαφερόμενων εκπ/κών. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεπέρασαν τις 30. Γι αυτό το λόγο το πρόγραμμα θα επαναληφθεί με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν συμμετοχή.

Παρακαλώ να κοινοποιηθεί σε σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Σπύρος Κυριαζίδης