Επιμορφωτική συνάντηση

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της ΣΤ΄τάξης και του Ολοήμερου Σχολείου και θέματα που σχετίζονται με αυτές, θα αποτελέσουν το θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης με τους δασκάλους/-ες της ΣΤ΄ τάξης και των ολοήμερων τμημάτων των σχολείων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

α/α

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ημερομηνία

 

Ώρα

 

Τόπος

 

1

 

Δάσκαλοι/-ες της ΣΤ ΄ τάξης

 

Τρίτη11/11/2014 12.00΄ – 14.00΄ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

2

 

Δάσκαλοι/-ες Ολοημέρων τμημάτων

 

Πέμπτη13/11/2014 10.00΄ – 12.00΄ 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Οι “Επιμορφωτικές Συναντήσεις” εντάσσονται στις προβλέψεις του άρθρ. 14, ΠΔ 201/98 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους Εκπαιδευτικούς.

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Μιχαηλίδης Γεώργιος