Πραγματοποίηση Ημερίδας-Εκδήλωσης για το Κοινωνικό Σχολείο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών διοργανώνουν ημερίδα-εκδήλωση για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του νέου αυτού θεσμού και με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών αλλά και την καλύτερη ενημέρωση των σχολείων ώστε να πραγματοποιήσουν δράσεις σχετικές με τους θεματικούς άξονες του θεσμού.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. (λήξη 14.00) στο Ξενοδοχείο ΕΛΠΙΔΑ Resort.

Η παρουσία των Διευθυντών των δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων ευθύνης μας και ενός εκπαιδευτικού από κάθε δημοτικό σχολείο, είναι απαραίτητη. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας στις 11.45 (θα υπάρχει παρουσιολόγιο). Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Παπασταμόπουλος Ξενοφών