Ανακοίνωση αποσπάσεων ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην 13η Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015,σχετική αίτηση που να αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή παράλειψης.

Κατεβάστε το (DOC, Unknown)

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)