Τοποθετήσεις ειδικοτήτων

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 15 – 09 – 2015

ΠΕ05 – Γαλλικής

Αρ. Πράξης 15η/14-9-2015
Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/5795/14-9-2015

ΠΕ06 – Αγγλικής

Αρ. Πράξης 15η/14-9-2015
Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/5825/14-9-2015

ΠΕ07 – Γερμανικής

Αρ. Πράξης 15η/14-9-2015
Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/5792/14-9-2015

ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

Αρ. Πράξης 15η/14-9-2015
Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/5793/14-9-2015

ΠΕ16 – Μουσικής

Αρ. Πράξης 15η/14-9-2015
Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/5826/14-9-2015

ΠΕ32 – Θεατρολόγων

Αρ. Πράξης 15η/14-9-2015
Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/5794/14-9-2015

ΠΕ19 – 20 – Πληροφορικής

Αρ. Πράξης 15η/14-9-2015
Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/5796/14-9-2015

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)