Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32

Αριθμός Πράξης: 20/6-10-2015

Αριθμός Πρωτ.: 6668/6-10-2015

Εκπαιδευτικοί ΠΕ08

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)

Εκπαιδευτικοί ΠΕ32

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)