Αξιολογικός πίνακας αποδεκτών και μη αποδεκτών υποψήφιων Διευθυντών για το Δ.Σ. Άνω Καμήλας

Σύμφωνα με την 1η Πράξη/14 – 01 – 2016 του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Σερρών σας ανακοινώνουμε τον παρακάτω αξιολογικό πίνακα αποδεκτών και μη αποδεκτών υποψήφιων Διευθυντών για το Δ.Σ. Άνω Καμήλας.

Κατεβάστε το (XLSX, Unknown)

Ενστάσεις από 15/01/2016 εώς την Τρίτη 19/01/2016 12:00