Μόρια μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. εκπαιδευτικών της Π. Ε. Σερρών

 

Σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους πίνακες αιτήσεων  σε μορφή excel, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά από  ενστάσεις, με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των εκπ/κών που ανήκουν στη Δ/νση  αρμοδιότητάς μας και υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης αφού έλαβαν γνώση των μονάδων που συγκεντρώνουν  .

 

Σύνολο αιτήσεων που υποβλήθηκαν: (387)

 

Συγκεκριμένα:

 

  • Εκατόν ενενήντα  οχτώ  (198)   κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων
  • Σαράντα επτά (47)   κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών
  • Εξήντα δύο (62)   κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
  • Σαράντα τρεις  (43)    κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας
  • Τέσσερις  (4)      κλάδου ΠΕ16 Μουσικών
  • Έξι (6)     κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών
  • Μία (1)  κλάδου ΠΕ 08 Καλών Τεχνών
  • Μία (1)  κλάδου ΠΕ 32 Θεατρολόγων
  • Δώδεκα (12) κλάδου ΠΕ 19-20 Πληροφορικής
  • Δεκατρείς (13) κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο Διευθυντής

 

 Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Ξενοφών Παπασταμόπουλος

 

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ