Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών

Αγαπητοί δ/ντές,

Παρακάτω σημειώνονται links (ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι) με υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Παρακαλώ να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα, αποστέλλοντάς τους ηλεκτρονικά το παρόν  μήνυμα.

  1. Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού

  http://bit.ly/2fIhsW8

  1. Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού

  http://bit.ly/2fIuZ1w

  1. Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού

  http://bit.ly/2fHzifi

  1. Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

  http://bit.ly/2eZiXiH

  http://anoixtosxoleio.weebly.com/ (8ο Δημ. Σχ. Νάουσας)

  http://eclass31.weebly.com/ (31ο Δημ. Σχ. Περιστερίου)

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Χρήστος Πράμας