Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ

Αριθμός Πράξης Δ/ντη: 80η/ 28 – 11 – 2016
Αριθμός Απόφασης Δ/ντη: Φ.16.1/10823/28 – 11 – 2016

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60.50 Δ.Σ. 4ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΕ60.50 Δ.Σ. 1ο ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ ΠΕ70.50 Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ70.50 Δ.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70.50 Δ.Σ. 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70.50 Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΒΑΜΠΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70.50 Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ