Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο των Μεταθέσεων σχολικού έτους 2016-2017 οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που δεν είναι οριστικά τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα  υποχρεούνται, μέχρι την Κυριακή 5-3-2017 και ώρα 23:59, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση τοποθέτησης. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες τους και ανήκουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Σερρών  προκειμένου  να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την παραπάνω αίτηση τοποθέτησης.

 

              Υπενθυμίζουμε ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών.