Πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2016 – 2017

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από Δευτέρα 20/03/2017 έως και Τετάρτη 22/03/2017, ώρα 14:00.

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ (το αρχείο είναι συμπιεσμένο, σε μορφή .zip)