Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί από τον Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σερρών επιμορφωτική ημερίδα που αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις των σχολείων της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών, η οποία προγραμματίζεται να γίνει 14 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Σερρών (1ο Γυμνάσιο Σερρών, Λ. Παπαπαύλου  30, τηλ: 2321022864) και ώρες 8.30΄ έως 13.30΄, με την παρακάτω θεματολογία:

 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

 

«Φυσικές Επιστήμες»

 

Εκπ/κοί

 

Ημερομηνία

 

Χώρος

 

Εισηγητές-επιμορφωτές

 

Τίτλος εισήγησης

 

Ε΄ & Στ τάξεων

 

6ης Εκπ/κής Περιφέρειας

 

14-01-2014

 

(8:30 – 13:30)

 

ΕΚΦΕ Σερρών

 

(1ο Γυμνάσιο Σερρών)

 

Παρασκευάς Παρασκευάς

 

Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

«Η σημασία του πειράματος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

 

Γιαννογλούδη Ελένη

 

Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Σερρών

 

 

«Επίδειξη – χρήση απλών πειραματικών διατάξεων προσαρμοσμένων στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών»

 

 

Την ημέρα διεξαγωγής της Επιμορφωτικής Ημερίδας δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις αντίστοιχες τάξεις (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14). Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ