Διοργάνωση Βιωματικών Παιδαγωγικών Ημερίδων – Εργαστηρίων για τη διδακτική αξιοποίηση του νέου Π.Σ. του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στο Δημοτικό Σχολείο για το Σχολικό Έτος 2017-2018