Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα 100 χρόνια από τη λεηλασία των χειρογράφων και κειμηλίων των βυζαντινών μονών Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου