Ανακοίνωση Αξιολογικών Πινάκων Μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε εκπαιδευτικών της Π. Ε. Σερρών

Σας αποστέλλουμε τους αξιολογικούς πίνακες μορίων μετάθεσεις  σε μορφή excel,  με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των εκπ/κών που ανήκουν στη Δ/νση  αρμοδιότητάς μας και υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από Π.ΥΣ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε..

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017.

 Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας .

Ο Διευθυντής                                                                                     

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Ξενοφών Παπασταμόπουλος

Κατεβάστε το (XLSX, Unknown)