Διοργάνωση Παιδαγωγικών Συναντήσεων β΄ τριμήνου 2013-14 – γ΄ κύκλος

Στο πλαίσιο των Παιδαγωγικών Συναντήσεων του β΄ τριμήνου, που έχουμε προγραμματίσει για τους Εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης μας, προχωράμε στη διοργάνωση του γ΄ κύκλου με θέμα:

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού:

 

1) Γένεση και τροποποίηση της συμπεριφοράς – Μια Ψυχαναλυτική προσέγγιση και Παιδαγωγικές εφαρμογές.

 

2) Η Ψυχοπαιδαγωγική διαχείριση της κοινωνικής δυναμικής της Σχολικής Τάξης”

 

 με Εισηγητή τον υποφαινόμενο, ως οικείο και αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.

 

 Στον κύκλο αυτό καλούνται να πάρουν μέρος οι παρακάτω Εκπαιδευτικοί κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

α/α

 

Ημερομηνία

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ώρα

 

Τόπος

 

1

 

18-2-2014

 

Δάσκαλοι των Τμημάτων των Ολοήμερων Δημοτ. Σχολείων

 

10.00΄ – 11.30΄

 

Δ. Σ. Ν. Ζίχνης

 

2

 

19-2-2014

 

Το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων του Κλασικού και του ολοήμερου προγράμματος

 

12.00΄ – 13.30΄

 

Δ. Σ. Ν. Ζίχνης

 

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

 

 1. Υπενθυμίζουμε ότι οι “Παιδαγωγικές Συναντήσεις” εντάσσονται στις προβλέψεις τουάρθρ. 14, ΠΔ 201/98 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους Εκπαιδευτικούς, γι’ αυτό και τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες του παρόντος Επιμορφωτικού Προγράμματος αυτοί απαλλάσσονται από άλλα καθήκοντα.

   

 1. Τα τμήματα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων θα λειτουργήσουν κανονικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού.
 1. Όσον αφορά τους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων έχουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:
  Συνήθως, στις Παιδαγωγικές Συναντήσεις που κατά καιρούς διοργανώνουμε, συναντάμε πρόβλημα στην εξασφάλιση της συμμετοχής κάποιων περιπτώσεων από αυτούς, επειδή τυχαίνει τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες να καλύπτουν το ωράριό τους σε Σχολικές Μονάδες άλλης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου.
  Στις περιπτώσεις αυτές, που τυχόν ήθελε προκύψει και κατά το παρόν πρόγραμμα,
  παρακαλούμε τους Δ/ντές & Πρ/μένους των Μονάδων μας
  να αναλάβουν την πρωτοβουλία της έγκαιρης επικοινωνίας με τους ομολόγους τους των Μονάδων των άλλων Περιφερειών και, αφού τούς γνωστοποιήσουν ή και τούς διαβιβάσουν την παρούσα μας, να εκμαιεύσουν τη συνέργειά τους στην αποδέσμευση των εν λόγω Εκπαιδευτικών από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μονάδας τους την αντίστοιχη ημέρα και ώρα, ώστε αυτοί ανεμπόδιστα να συμμετάσχουν σ’ αυτό.

  Εξυπακούεται ότι τις ίδιες ανάλογες διευκολύνσεις θα παράσχουμε κι εμείς σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση προγραμμάτων άλλων Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων.

  Ακόμη, παρακαλούμε τους Δ/ντές & Πρ/μένους να επιστρατεύσουν και να εξαντλήσουν την πειθώ τους προς το σύνολο των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων των Ολοήμερων Τμημάτων με στόχο την επιβαλλόμενη ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνονται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

  Παρακαλούμε η διαδικασία αυτή να τηρείτε πάγια σε κάθε παρόμοια περίπτωση.

   

 1. Η απασχόληση των μαθητών των Σχολικών Τάξεων των καλούμενων Εκπαιδευτικών θα γίνει από το Σύλλογο Διδασκόντων κάθε Σχολ. Μονάδας (Δ/ντής, Δάσκαλοι άλλων τάξεων, Δάσκαλοι Ολοήμερου) μέχρι τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος.

   

 1. Δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

   

Θα ακολουθήσει ακόμη ένας κύκλος συναντήσεων με το ίδιο θέμα για τους Δασκάλους των Ε΄ & Στ΄ Τάξεων, ο οποίος θα σάς γνωστοποιηθεί έγκαιρα.

 

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών και Πρ/μένων των Σχολικών Μονάδων να λάβει άμεσα ενυπόγραφη γνώση της παρούσας το σύνολο των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

Αντώνης Ι. Παππού