Ενημέρωση για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Σερρών 2017-18

Η υποβολή των δηλώσεων προτίμησης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων  της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις 10-4-2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Δ/νσης προκειμένου να πληροφορηθούν τη σχετική προθεσμία και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.