Προγραμματισμός Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Σας γνωρίζουμε ότι προγραμματίζουμε επιμορφωτικές συναντήσεις στα σχολεία της Περιφέρειάς μας με ΘΕΜΑ:

 

«Σχολική Βία και Επιθετικότητα: πραγματικότητα – πρόληψη – αντιμετώπιση».

 

Στόχος μας είναι η παρουσίαση ενός Σχεδίου Εργασίας (project), την τελευταία ώρα του πρωινού προγράμματος, το οποίο μπορούν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
 
12ο Δημ. Σχ. Σερρών Πέμπτη 27/02/2014  
 
 
15ο Δημ. Σχ. Σερρών Τρίτη 04/03/2014  
 
Πειραματικό Δημ. Σχ. Σερρών Τετάρτη 05/03/2014  
 
 

11o Δημ. Σχ. Σερρών

Πέμπτη 06/03/2014  
21ο Δημ. Σχ. Σερρών Παρασκευή 07/03/2014  
 
18ο Δημ. Σχ. Σερρών Δευτέρα 10/03/2014  
 
 

13Ο Δημ. Σχ. Σερρών

Τρίτη 11/03/2014  
 
Δημ. Σχ. Λευκώνα Τετάρτη 12/03/2014  
 
 
 

Δημ. Σχ. Νέου Σκοπού

Πέμπτη 13/03/2014  
 

Δημ. Σχ. Νεοχωρίου

Παρασκευή 14/03/2014  
 

Δημ. Σχ. Καλών Δένδρων

Δευτέρα 17/03/2014  

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 
Χρήστος Πράμας