Κοινή επιστολή για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση του Δ/ντη Π.Ε. Σερρών κ. Ξ. Παπασταμόπουλου, της Σχολικής Συμβούλου της 17ης Π.Π.Α. κ. Π. Γκουτρουμανίδου και του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών κ. Π. Στεφάνου