Επιμορφωτικά Σεμινάρια Καθηγητών ΠΕ19-20

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 19-20 για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια οργανώνονται από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Εφόπουλο Βασίλειο σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών και θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών, στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

 • 14/3/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Εισαγωγή στην PHP»

   

 • Θέμα: «Εισαγωγή στη Ρομποτική»

   

 • 21/3/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με χρήση εργαλείων Ελεύθερου Λογισμικού»

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση και Διαχείριση Joomla στο ΠΣΔ (1/3)»

   

 • 28/3/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση – διαχείριση moodle σε επίπεδο διδάσκοντος»

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση και Διαχείριση Joomla στο ΠΣΔ (2/3)»

   

 • 4/4/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Android apps μετο App Inventor (1/2)»

   

 • Θέμα: «Εγκατάσταση και Διαχείριση Joomla στο ΠΣΔ (3/3)

   

 • 11/4/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Android apps μετο App Inventor (2/2)»

   

 • Θέμα: «BYOB/Scratch – Διδακτικές πρακτικές»

   

 • 9/5/2014 ώρα 15:00-21:00 (1ο Γυμνάσιο Σερρών).

   

 • Θέμα: «Δημιουργία ιστολογίου στο ΠΣΔ με το WordPress»

   

 • Θέμα: «Μία ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας για το Scratch – Φύλλα εργασίας και δραστηριότητες»

   

 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν μία ή περισσότερες εισηγήσεις, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη φόρμα (  εδώ) (http://81.186.168.217/).

 

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν θα λάβουν χρηματική αποζημίωση, ενώ και τυχόν μετακίνηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και χωρίς δαπάνη για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

 

Βασίλειος Εφόπουλος