Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Παράλληλης Στήρθξης ΠΕ71 και ΠΕ61

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ 71, ΠΕ 70 ΕΑΕ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΝΑ
1 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1
2 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1
3 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1
4 14ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1
5 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας 1
6 Δημοτικό Σχολείο Χρυσού 1
7 17ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1
8 Δημοτικό Σχολείο Προβατά 1
9 Δημοτικό Σχολείο Δραβήσκου 1
10 Δημοτικό Σχολείο Βυρώνειας 1
11 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1
12 4ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 1

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ 60
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΝΑ
1 5ο Νηπιαγωγείο Σχολείο 1
2 Νηπιαγωγείο Άνω Ποροΐων 1 15 ώρες
29ο Νηπιαγωγείο  Σερρών 10 ώρες
3 1ο Νηπιαγωγείο Σκουτάρεως 1 15 ώρες
Νηπιαγωγείο Γαζώρου 10 ώρες

 

Κατεβάστε το (DOCX, 160KB)