ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΡΑΞΗ 26η/11-09-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70
Αρ.Πρ. Φ.11.2/7610
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ.ΣΧ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ/ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Δ.ΣΧ. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ                    (με την 26η Πράξη)
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Δ.ΣΧ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ/                           Δ.ΣΧ. Ν.ΜΠΑΦΡΑΣ 2ο Δ.ΣΧ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
2 ΣΤΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.ΣΧ. Α.ΠΟΡΟΪΩΝ Δ.ΣΧ. Ν.ΜΠΑΦΡΑΣ
3 ΔΕΜΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ.ΣΧ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ               (Διάθεση από υπεραριθμία) Δ.ΣΧ. ΛΕΥΚΩΝΑ
4 ΓΡΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ Δ.ΣΧ. Κ.ΟΡΕΙΝΗΣ                           (Διάθεση από υπεραριθμία) 19ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ