Προβλήματα Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ειδικά στην υποδομή του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.